Välkommen!
Välkommen till vår hemsida!

If Linden startades 1958 av ett gäng ungdomar ifrån Bandhagen. Familjen Midelf med sina nio barn var mest aktiva. Verksamheten var från starten fotboll men efter några år blev verksamheten inriktad mot friidrott och längdskidåkning. Under en period under 1970-talet fanns även en gångsektion.

 

Resultatmässigt har Ingvald Midelf utmärkt sig med en 20:e plats i Vasaloppet och seger i Lidingöloppet 1970. Under senare år har familjen Wåhlin deltaget i landslaget vid finnkamper med tvillingsystrarna Katarina och Birgitta. År 2008 har Anton Wåhlin, Birgittas son, vunnit 800 meter i finnkampens ungdomslandskamp.


Vill du bli medlem i IF Linden? Klicka då här!
Inbjudan till informationsmöte om framtida friidrottsträning
2017-11-22 09:50
Plats: Kvickentorpsskolans Gymnastiksal
När: Torsdag 30/11 18:00 -19:00

Vi informerar om hur vi vill driva vår verksamhet i framtiden så
att ännu flera ska kunna vara med och träna friidrott.

VARMT VÄLKOMNA!

Tränarna & styrelsen IF Linden
Resultat KM 2017
2017-10-17 20:05
KM i Terräng avslutades traditionsenligt med korvgrillning

Resultat från årets KM i 60m och längdhopp, kula och 400m/600m samt terräng finns nu att läsa här.

Bra jobbat alla deltagare!
KM i Terräng 2017
2017-09-20 21:09
Terräng KM arrangeras vid Ågesta friluftsgård 14/10, första start 11:00. 
Tänk på att komma i god tid inför start.

Distanser: 1 km, 3 km samt 6 km.

Föranmälan till iflinden@gmail.com eller direkt till din tränare för att få grillad korv efter loppet.

Välkomna! 
Hälsningar, Styrelsen
KM 600 m samt kula
2017-09-20 21:08
Del 2 av KM med 600m och kula som grenar kommer att hållas den 26/9 kl 18 i samband med träningen på Farsta IP. 

Välkomna!
Årsmöte 2017
2017-02-17 19:31
Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte, den 20:e mars 2017 kl 19:00 i lokalen på hörnet vid Nykroppagatan 25 i Farsta.

Motioner tas emot till styrelsen snarast via mail på iflinden@gmail.com

Dagordning:
 1. Öppnade av mötet.   

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

 1. Val av justerare tillika rösträknare.   

 1. Mötets behöriga utlysande.   

 1. Fastställande av föredragningslista.  

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse.   

 1. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2016.  

 1. Revisorernas berättelse.   

 1. Fastställande av balans- och resultaträkning.  

 1. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.  

 1. Propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar.   

 1. Fastställande av medlemsavgiften för kommande räkenskapsår.  

 1. Fastställande av budget för 2017.  

 1. Val av styrelse för IF Linden.  

  a) Ordförande på ett år.  

  b) 2 ledamöter på två år. 

  c) Två suppleanter på ett år.  

  d) Två revisorer på ett år.  

  e) Revisorssuppleant på ett år. 

  f) Valberedning 3 st på ett år. 

15. Övriga frågor.   

16. Avslutning.   


Varmt välkomna!
Styrelsen
Nyheter från våra grupper
Barn 00-08, 02/02 16:03 
Barn 09-11, 02/02 16:01 
Barn 07-08, 02/02 15:55 
Barn 00-06, 26/01 19:31 
 
Sponsorer